Medlemskab

Betaling af kontingent

Eksisterende medlem: 300 kr

Nyt medlem: 25 kr./måned frem til og med næste februar

 

Betaling via Mobilepay

16384 med kommentaren "Kontingent"

 

* Ved fremmøde i klubben betales enten kontingent eller 25 kr. pr. gang, dog gøres undtagelse ved første fremmøde eller hvis man er medlem af en anden bordfodboldforening.

Ved indtrædelse i Kontingent
Marts 300 kr
April 275 kr
Maj 250 kr
Juni 225 kr
Juli 200 kr
August 175 kr
September 150 kr
Oktober 125 kr
November 100 kr
December 75 kr
Januar 50 kr
Februar 25 kr